Lurraren sailkapena

Biztanleguneak

Lurraldearen egitura orokorra

Azpiegiturak

Kalifikazioak

Erabilera xehatuak

Gauzatzeko eremuak

Eraikuntzeko babesa

Lerroketak eta lurrondokoak

Azpiegituren eskema