Datuak aurkaratzeko eskubidea (merkadoteknia xedeak barne)

Eskubide honen arabera, arduradunak datu pertsonalak erabiltzearen kontra azal daiteke interesatua , balizko kasu hauetan:

Datuen erabilerak interes publikoa  edo interes lejitimoa dituenean, profilak lantzea barne:

  • Arduradunak datuak erabiltzeari utziko dio, interesatuaren interes, eskubide eta askatasunen gainetik leudekeen ezinbesteko arrazoiak egiaztatuz gero, edo, bestela, erreklamazioak formulatzeko, baliatzeko edo haien alde jarduteko.

Datuak baliatzeak merkadoteknia zuzenaren xede duenean, profilen lanketak barne:

  • Xede honetarako eskubide hau baliatuta, datu pertsonalen erabilpena bertan behera geratuko da.

Formularioa (PDF 112KB)