Datuak zuzentzeko eskubidea

Eskubide hau baliatzeak dakar zehatzak ez diren zure datu pertsonalak erabiliko dituen arduradunak zuzentzea denboran luzatu barik.

Datuak baliatzeko xedea zein den kontuan hartuta, eskubidea duzu osatu gabeak diren datuak osatzeko; horretarako, aitorpen gehigarria erabili behar bada ere. 

Zure eskabidean zehaztu egin behar duzu zeintzuk diren datuak eta zer den zuzendu beharrekoa. Gainera, beharrezkoa denean, eskabidearekin batera, datuok akasdun edo osatu gabeak direla justifikatuko lukeen dokumentazioa ere aurkeztu beharko duzu.

Formularioa (PDF 116KB)