Datuak jasotzeko eskubidea

Datuak jasotzeko eskubideak eskubide ematen dizu zure datu pertsonalak dituen arduradunarengana jo, eta hauek baliatzen ari diren ala ez jakiteko. Eta datuok baliatzen ari badira, honako informazioa jasotzeko eskubidea duzu:

  • Baliatzen ari diren zure datu pertsonalen kopia bat.
  • Datuon erabileraren xedea.
  • Baliatzen ari diren datu pertsonalen kategoriak.
  • Datu pertsonalak jakinaraziko zaizkien destinatzaile edo destinatzaileen kategoriak, eta zehatzago adieraztearren, hirugarren herrialdeetako destinatzaile edo nazioarteko erakundeen gaineko informazioa.
  • Datu pertsonalak kontserbatzeko aurreikusitako epea, edo ahal izango ez balitz, epe hori zehazteko erabilitako irizpideak.
  • Interesduna jakitun izatea baduela eskubiderik honako hau eskatzeko arduradunari: datu pertsonalak zuzentzeko edo ezabatzekoa; datu pertsonalen erabilera mugatzekoa edo erabilera horren aurka azaltzekoa.
  • Erreklamazioak aurkezteko eskubidea duela Kontrol Agintaritzaren aurrean.
  • Datu pertsonalak zuk zeuk emandakoak ez badira, informazioa non edo nondik lortu den jakiteko eskubidea.
  • Erabaki automatizatuak egon badaudela jakitea, profilen lanketa barne. Kasu horietan, bada, aplikatutako lojikaren gaineko informazio adierazgarria, interesatuak jakitea datu horiek baliatzeak  izan ditzakeen garrantzi eta ondorioak.
  • Datu pertsonalak hirugarren herrialde batera edo nazioarteko erakundea batera igortzen direnean, eskubidea duzu informatua izan zaitezen, transferentziak era egokian eta bermearekin egingo direla. 

Formularioa (PDF 97,6KB)