Salaketak (Ingurumena)

Informazioa

Interesdunak bere ikuspuntuaren arabera udalerriko ingurumen-araudiaren aurkakoak diren gertaerak jakinaraziko dizkio Udalari.

Dokumentazioa

  • Nortasun-agiria
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomia Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Euskadiko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.
  • Eskaera egiteko eskubidea arautzen duen 4/2001 Legea.
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Herriko enparantza, z/g dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 625 29 53 telefonoan.