Erabilera aldaketa lizentzia

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Irizpide honen bidez interesdunak Udalari jarduera ekonomikoaren erabilera aldatzeko lizentziaren emakida eskatuko dio.

Kitapena eta hirigintza zerbitzua emateagatiko tasaren ordainketa egin eta gero hasiko da prozedura, egokia den kasuetan beharrezkoak diren zuzenketak eginez.

Ondoren, udaleko zerbitzu teknikoek dagokion txostena igorriko dute, eta hau oinarri hartuta ebatziko da espedientea.

Lizentzia eman ondoren erabilera aldaketa tasa ordainduko da –kasu guztietan- eta baita EIOZa ere, egokitzapen obrak egin ondoren.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Jabetza eskritura
 • Ordainagiria
 • Txostena
 • Obretako materialak erabiltzearen aurrekontua
 • Oinarrizko eta exekuzio proiektua
 • Segurtasun eta garbitasun baldintzak betetzen dituen egiaztagiria
 • JEZ aktibitate aldaketaren frogagiria
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Euskadiko Autonomi Estatutuaren, abenduaren 18ko, 3/1979 lege organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
 • Tokiko Ogasunenei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Norma.
 • Hiria Antolatzeko Plan Orokorrak.
 • Ekainaren 30eko 5/89 Foru Norma, Tokiko Ogasunena.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde His¬torikoko zergen kudeaketako Araudia onetsi duen uztailaren 21eko, 112/2009 Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zerga-bilketa Erreglamendua onetsi duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Eraikuntza-lanetan segurtasun eta osasunaren alorrean bete beharreko oinarrizko neurriak ezarri dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudia onartzen duen, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Toki Kor¬porazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Indarrean dauden ordenantza fiskalak eta hirigintzakoak.

Oharrak

Izapide hau hainbat kanalen bidez egin daiteke.

www.gautegizarteaga.com webgunean bitarteko telematikoak erabiliz bidera dezakezu.

Herriko Enparantza, 1, 48314 Gautegiz Arteagan kokatutako udal bulegoetan ere bidera dezakezu. Bertan dagokion inprimakia bete eta «Dokumentazioa» fitxan eskatzen den dokumentuak aurkeztu beharko dira.

Zalantzarik badaukazu edo informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, deitu Gautegiz Arteaga Udaleko telefono honetara: 94 625 24 42

Bideratze elektronikoko sistemari buruzko zalantzarik izatekotan, deitu 900 840 250 doako telefono zenbakira BiscayTIKeko Herritarrentzako Arreta Zentroarekin harremanetan jartzeko.